Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
  Articol:   RECICLAREA DEŞEURILOR ÎN OGLINDĂ CU NEVOIA DE NOI RESURSE DE MATERIALE / THE RECYCLING OF THE WASTE IN THE MIRROR OF THE NEEDS FOR MATERIAL RESOURCES.

Autori:  ERNO DOMOKOS.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul supune analizei o problematică de cea mai mare importanŃă a epocii noastre, reciclarea deseurilor ca o resursă materială deosebit de importantă. Nu se neglijează nici faptul că reciclarea reprezintă si o intervenŃie pentru protecŃia mediului. Cercetarea având valenŃe stiinŃifice se clădeste pe date românesti si europene, dar constatările sale se integrează organic într-o abordare generală, în context internaŃional. Ca un element esenŃial al studiului, se remarcă formularea analizei situaŃionale, a concluziilor si propunerilor, a ceea ce este de făcut, prin prisma procesului de aderare a României la Uniunea Europeană. Rezultatele teoretice si practice ale studiului pot constitui obiectul unui larg interes în rândul potenŃialilor utilizatori: autoguvernări, întreprinzători, gospodăriile populaŃiei, instituŃii educaŃionale, ateliere de cercetare stiinŃifică etc. El poate servi drept un ghid util pentru studenŃi si toŃi cei interesaŃi în domeniu.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă