Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   REFLEXII ALE ARTEI MUZICALE ÎN ETAPE STILISTICE DIFERITE, ŞI UTILITĂŢI ALE ACESTEIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI / REFLECTIONS ON THE ART OF MUSIC IN DIFFERENT STYLISTIC STAGES. THE UTILITY OF MUSIC AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   Utilitatea muzicii în secolul XXI în forma brută de sunet sau ca artă, se răsfrânge din ce în ce mai mult asupra activităţilor cotidiene, sunetul şi cuvântul, separate sau împreună, având impact din ce în ce mai puternic asupra maselor de oameni, prin multiplele forme în care sunt folosite. În toate epocile istorice muzica a reflectat mentalitatea oamenilor, dar nu orice manifestare muzicală s-a ridicat la rangul de artă, ceea ce e uşor de observat privind retrospectiv din Evul mediu până în prezent, fiecare etapă stilistică. Pluralismul stilistic manifestat în ultimul secol în muzică, dezvăluie faţeta societăţii noastre şi răspântiile artei muzicale de la începutul acestui secol, lăsând să se întrevadă posibile direcţii de evoluţie.

Cuvinte cheie: muzică, artă, utilizare, epoci istorice, stil, efecte, beneficii, direcţii, secolul XXI.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă