Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   „CÂNTECUL POPULAR MAGHIAR... ECOU AL ÎNTREGULUI SUFLET MAGHIAR” – GÂNDURI ASUPRA UNUI CITAT DE ZOLTÁN KODÁLY / “THE HUNGARIAN FOLK-SONG … ECHO OF THE ENTIRE HUNGARIAN SOUL” – THOUGHTS UPON A QUOTATION FROM ZOLTÁN KODÁLY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  “… este o metodă falsă să începem cu diatonia şi ulterior să ne reîntoarcem la pentatonie, ca la o ciudăţenie rară.” Zoltán Kodály scrie aceste rânduri în 1943, după ce constată că melodiile pentatonice constituie muzica strămoşească a maghiarimii. Pentatonia este foarte importantă în muzica maghiară în general. Pentatonia oglindeşte caracteristicile sufletului maghiar: ea este cea care acceptă, primeşte. Este receptivă la asimilarea elementelor străine (sunetele pien, deseori foarte caracteristice pentatoniei maghiare, sunt cele care reprezintă aceste elemente străine). Modelează sufletul care-şi trăieşte viaţa ca fiind parte a totalităţii. Iar totalitatea se compune din multe părţi mărunte. De aceea acceptă şi primeşte elementele străine fără să i se schimbe caracterul pentatonic. Sistemele diatonice sunt însă închise. În astfel de cântece populare apar foarte rar elemente străine de sistem. Acestea reprezintă sufletul care se autoexclude din unitate, de cele mai multe ori este incapabil să accepte, să primească alteritatea; mentalitatea şi concepţia despre lume ce-i este străină. Pentatonia este un sistem autonom, independent de diatonie. Între ele nu există rudenie directă, la fel cum nu există nici în cazul acelor popare care folosesc cele două sisteme diferite în mod fundamental. Maghiarimea este singura naţiune care foloseşte prin excepţie ambele sisteme intonaţionale.

Cuvinte cheie: pentatonie, diatonie, cântec popular, maghiar, naţiuni, grupuri etnice, mentalitate, spiritualitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă