Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   PECULIUM PROFECTICIUM – FAȚETĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIEI SCLAVULUI ÎN ROMA ANTICĂ * PECULIUM PROFECTICIUM – A FACET OF THE IMPROVEMENT IN THE SLAVE CONDITION IN ANCIENT ROME.

Autori:  CRISTINA POP.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/SUBBiur.67(2022).2.2

Article history: Available online November 30, 2022; Available print December 30, 2022.
©2022 Studia UBB Iurisprudentia. Published by Babeş-Bolyai University.
pp. 44-69

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Termenul latin peculium a fost utilizat inițial, în antichitatea romană, pentru a descrie bunurile atribuite spre administrare către o persoană aflată sub autoritatea capului de familie, prin voința acestuia din urmă. Această chestiune îi viza în special pe sclavii care se aflau sub puterea celui căruia îi aparțineau. În ciuda statutului său, care nu îi oferea niciun drept din punct de vedere juridic, civil sau politic, prin intermediul peculiului, sclavul roman a avut posibilitatea, dacă stăpânul său își dădea acordul în acest sens, să câștige bani sau alte bunuri pentru dominus sau pentru el însuși și, astfel, să acumuleze economii sau chiar să își răscumpere libertatea.

Cuvinte cheie: peculium, serv, sclav, administratio, pater familias, stăpân, bunuri.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă