Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.Special Issue din 2021  
         
  Articol:   THE BOOK AS OBJECT OF LAY DEVOTION IN LATE MEDIEVAL TRANSYLVANIA (FIFTEENTH – SIXTEENTH CENTURIES).

Autori:  PAULA COTOI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbhist.2021.spiss.02

Published Online: 2021-11-09
Published Print: 2021-11-30
pp. 27-42

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Cercetări privitoare la religiozitatea specifică evului mediu dezvoltat şi târziu în centrul şi vestul Europei au demonstrat că dincolo de a fi deţinute, cărţile cu conţinut religios erau citite, iar uneori chiar copiate sau diseminate de laici. Din nevoia unei mai bune definiri a relaţionării laicatului cu textul religios au fost formulate şi îndelung discutate concepte precum lectură devoţională, cultura lecturii religioase sau teologie vernaculară. Câteva exemple de lucrări care au aparţinut în perioada premergătoare Reformei unor laici transilvăneni sugerează oportunitatea şi, deopotrivă, nevoia de a ne întreba dacă se poate discuta în cazul lor despre o dinamică similară a manifestărilor pioase. Pentru a oferi un răspuns concludent, lucrarea oferă o analiză a respectivelor lucrări sub diferite aspecte: tematică, limbă, caracteristici formale. Informaţiile cele mai interesante sunt oferite, însă, de însemnările de proprietate, ce sugerează că potenţialul devoţional al cărţii nu era activat prin lectură, ci mai degrabă prin donaţie. Oferind soluţii la necesităţile cotidiene ale unor instituţii ecleziastice, aceste daruri erau menite să asigure, deopotrivă, mântuirea personală. Pentru a argumenta această ipoteză, voi face apel şi la o altă categorie de surse din care pot fi recuperate menţiuni privind asemenea donaţii – testamentele.

Cuvinte cheie: cărţi religioase, practici devoţionale, donaţii pioase, testamente, laici.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă