Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.Sp. Issue din 2013  
         
  Articol:   POVESTEA LUI DUMITRU ŞI A ELENUŢEI: O „AFACERE” DE DRAGOSTE TRANSILVĂNEANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / THE STORY OF DUMITRU AND ELENUŢA: A TRANSYLVANIAN ROMANCE IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Povestea lui Dumitru şi a Elenuţei ilustrează demersurile obţinerii unei dispense pentru doi logodnici din satul Bucium Şasa, o localitate minieră din Transilvania, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Povestea oferă contextul activării unui întreg sistem de relaţii funcţional la nivel local, dar interconectat cu factorii de decizie de la nivel central din Biserica greco-catolică română. Pornind de la surse de arhivă, lucrarea permite o abordare interdisciplinară care combină metodele istoriei cu cele ale sociologiei, în vederea reconstituirii unor mecanisme reprezentative pentru o societate rurală tradiţională. La nivelul comunităţilor, normele impuse de Biserică erau interpretate inclusiv prin prisma poziţiei sociale pe care o deţinea fiecare membru al grupului.

Cuvinte cheie: dispensă, sistem de relaţii, devianţă, Transilvania, secolul XIX
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă