Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.Sp. Issue din 2013  
         
  Articol:   COMUNITĂŢI DEVOŢIONALE: SAŞII ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ TIMPURIE / COMMUNITIES OF DEVOTION: THE SAXONS IN EARLY MODERN TRANSYLVANIA.

Autori:  MARIA CRĂCIUN.
 
       
         
  Rezumat:  Luând în considerare serviciul divin luteran studiul de faţă explorează comporta-mentul devoţional în contextul pietăţii publice, mai ales practici cum ar fi rugăciunea şi cântul încercând să stabilească conexiunea acestora cu o identitate confesională specifică. Lucrarea îşi propune să înţeleagă rolul laicatului, mai ales al meşterilor artizani în transformarea religioasă a comunităţii, poziţia acestora ca mediatori între clerul reformator şi segmente mai largi ale societăţii urbane. Pornind de la premisa că modelele devoţionale sunt atât subiectul regulamentelor iniţiate de cler cât şi reflexul unor nevoi ale credincioşilor, studiul se concentrează asupra practicii religioase în tentativa de a explora integrarea discursului bisericii de către comunitatea saşilor, considerând comportamentul devoţional un barome-tru acurat al schimbării religioase. Fără să neglijeze documentele normative emise de cler, studiul ia în calcul un set diferit de reguli, statutele breslelor scrise de elita acestor corporaţii. Prin compararea celor două seturi de documente normative, precum şi a statutelor emise în epoca Reformei cu cele redactate în perioada medievală, studiul măsoară nivelul de apropriere a normei ecleziastice precum şi integrarea comportamentului devoţional prescris.

Cuvinte cheie: devoţiune, liturghie, practică religioasă, urban, laicat, bresle, artizani
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă