Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2019  
         
  Articol:   MITURI ETNOGONICE ŞI IMAGINAR ISTORIC PRIVIND GENEZA ROMÂNILOR ŞI VLAHILOR / ETHNOGONICAL MYTHS AND HISTORICAL IMAGINARY REGARDING THE GENESIS OF THE ROMANIANS AND VLACHS.

Autori:  ELA COSMA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbhist.2019.2.03

Published Online: 2019-12-30
Published Print: 2019-12-30
pp. 34-49
VIEW PDF: FULL PDF

Studiul ce înfățișează miturile etnogonice și imaginarul istoric privind geneza românilor și vlahilor conține o succesiune de microanalize dedicate subiectului. Sunt analizate: 1. terminologia specifică utilizată în demersul de față (etnogonie, etnogeneză, eroi eponimi, etnonime, endonim și exonim, mitonim); 2. izvoarele istorice și mitice ale descălecatului românesc și evoluția preocupărilor savante dedicate genezei românilor; 3. studiul de caz al mitului etnogonic despre eroii eponimi Roman și Vlahata, prin comparație cu alte legende medievale despre frații întemeietori de popoare, în baza atât a mărturiilor scrise străine, cât și a baladelor și legendelor etnogonice panromânești; 4. semnificațiile mitice ale etnogoniei românești, incluzând funcția utilitară, rostul spiritual, responsabilitatea morală și sensul transcendent atribuite întemeierii neamului, precum și imaginarul istoric al etnogenezei românești, cu referire la: valoarea ontologică a numelui cu care popoarele își întemeiază existența, politizarea geografiei și naționalizarea diferențelor geografice, interpretarea teleologică a etnogenezei românești și a „colonizării” vlahe.

Cuvinte-cheie: mituri etnogonice, imaginar istoric, Roman și Vlahata, etnogeneza românească, „colonizarea” vlahă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă