Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   LOIALISM DINASTIC, MORALITATE ŞI VALORI FAMILIALE LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL / DYNASTIC LOYALISM, MORALITY AND FAMILY VALUES AMONG ROMANIANS IN TRANSYLVANIA DURING THE FIRST WORLD WAR.

Autori:  LUCIAN TURCU.
 
       
         
  Rezumat:  Loialism dinastic, moralitate şi valori familiale la românii din Transilvania în timpul Primului Război Mondial. Este cunoscut faptul că cele două Biserici româneşti din Transilvania au contribuit de-a lungul timpului la loializarea românilor ardeleni faţă de Casa de Habsburg. Menţinerea la cote ridicate a acestei fidelizări faţă de Curtea de la Viena a fost cu atât mai necesară în timpul războiului, când românii, alături de celelalte popoare din Imperiu, au trebuit să dea dovada ataşamentului faţă de patrie şi Tron. Prezentul studiu analizează atitudinea pe care ierarhiile celor două Biserici româneşti din Transilvania au avut-o în momentul declanşării războiului şi de-a lungul desfăşurării lui, accentul fiind pus asupra mesajelor transmise păstoriţilor pentru a întreţine entuziasmul de război. Nu vor fi trecute cu vederea recomandările înalţilor prelaţi în ceea ce priveşte fidelitatea soţilor, morala socială, grija faţă de văduve şi orfanii de război sau strategiile privind noua pastoraţie adaptată contextului războiului, care a amplificat sentimentul religios, determinând o redescoperire a valorilor creștine perene.

Cuvinte-cheie: mesaje, Biserică, Transilvania, loialism, familie, morală
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă