Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.2 din 2004  
         
  Articol:   CĂRTURARUL EVREU ÎN VECHIUL REGAT ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (SECOLUL XIX).

Autori:  SIMONA FĂRCĂŞAN.
 
       
         
  Rezumat:  Cărturarul evreu în Vechiul Regat între tradiţie şi modernitate (secolul XIX). Lucrarea de faţă îşi propune sã puncteze un moment semnificativ din evoluţia fenomenului cultural evreiesc în veacul al XIX-lea, timp de mari prefaceri şi "renovaţie" la toate nivelele societăţii evreieşti, vãzut din perspectiva participanţilor activi la aceste ireversibile transformări, care-şi asumă nobila misiune de a contribui prin toate mijloacele la "renaşterea naţiei israelite". Tranziţia de la o societate de tip tradiţional, ce se defineşte în primul rând prin participarea la valorile sacrului, la o societate dinamică, fragmentată, confruntată din ce în ce mai intens cu provocările modernităţii, antrenează un grup de intelectuali, cu o conştiinţă de sine deliberat afirmată, într-un efort de remodelare a tuturor palierelor vieţii evreieşti, de restructurare şi reierarhizare a valorilor intelectuale, strădanie subordonată unui întreg program cultural, care stă sub semnul creării unor punţi cât mai solide cu lumea înconjurătoate. La fel de pătruns de sentimentul responsabilităţii sociale ca şi colegii săi de generaţie români, cărturarul evreu se implică tot mai mult în prezent, concentrându-se cu precădere asupra perfecţionãrii învăţământului şi diversificării ofertei de lectură, cu scopul de a găsi soluţii cât mai eficiente pentru o minoritate care, în ansamblul ei, doreşte cu aceeaşi ardoare sã se integreze şi sã-şi păstreze identitatea culturală.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă