Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2008  
         
  Articol:   STĂRI, DOMENIU SENIORIAL ŞI CONFESIONALIZARE ÎN TRANSILVANIA. REFLECŢII ASUPRA DISCIPLINĂRII SOCIALE (1550-1650).

Autori:  KRISTA ZACH.
 
       
         
  Rezumat:  Stări, domeniu seniorial şi confesionalizare în Transilvania. Reflecţii asupra disciplinării sociale (1550-1650). În acest articol se discută modul în care situaţia politică a Transilvaniei, statutul ei juridic intern şi extern, purtătorii puterii politice, precum şi structura proprietăţii funciare au infuenţat procesul de confesionalizare a acestei provincii. Fiecare dintre aceşti factori este analizat în mod detaliat, într-un capitol distinct, după care se discută şi interacţiunile dintre factorii respectivi, pentru a se vedea ponderea fiecăruia dintre ei în cadrul vieţii religioase din Principat. Concluziile articolului arată că politica princiară, precum şi presiunile proprietarilor funciari nu au reprezentat un factor decisiv în procesul de confesionalizare, în pofida unor opinii contrare existente până acum în bibliografia problemei. Extrem de importante au fost cauzele rezultate din structura şi politica specifică a stărilor transilvane. Cu toate acestea, suprapunerea dintre un teritoriu şi un grup juridic, respectiv o stare, sau dintre o confesiune şi un grup etnic, deşi a putut să intervină punctual, a rămas mai curând o excepţie. Statutul politic şi confesional al Transilvaniei, bazat pe privilegiile de stare şi pe sistemul religiilor recepte, va rămâne în vigoare până la 1848, oferind un model de dezvoltare original în contextul Europei central-estice.

Cuvinte-cheie: Confesionalizare, Istorie socială, Proprietate funciară, Transilvania, Epocă Modernă Timpurie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă