Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1-2 din 2008  
         
  Articol:   „CONFESIONALIZAREA”- UN CONCEPT TEORETIC RELEVANT PENTRU STUDIEREA RELIGIEI, POLITICII ŞI SOCIETĂŢII EUROPEI EST-CENTRALE DIN PERIOADA MODERNĂ TIMPURIE?.

Autori:  JÖRG DEVENTER.
 
       
         
  Rezumat:  „Confesionalizarea”- un concept teoretic relevant pentru studierea religiei, politicii şi societăţii Europei Est-Centrale din perioada modernă timpurie? La începutul anilor ’80, doi istorici germani au introdus paradigma confesionalizării în studiile referitoare la Germania din perioada modernă timpurie. Astfel, ei au iniţiat o schimbare fundamentală de perspectivă în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică în acest domeniu. Conceptul de confesionalizare surprindea evoluţiile petrecute de-a lungul unei perioade mai lungi de timp şi direcţiona atenţia spre o perioadă relativ neglijată anterior, şi anume cea cuprinsă între pacea de la Augsburg din 1555 şi sfârşitul războiului de treizeci de ani în 1648. De asemenea, acest concept nou introdus a marcat o modificare la nivel istoriografic prin luarea în considerare a „religiei” şi a „bisericii” drept componente esenţiale şi importante pentru istoria societăţii (Gesellschaftgeschichte). Articolul de faţă discută introducerea modelului confesionalizării în istoriografia germană, precum şi caracteristicile esenţiale ale acestuia. În al doilea rând, este prezentat un rezumat al criticilor aduse conceptului şi modificările propuse tezei confesionalizării. Acestea sunt urmate de prezentarea câtorva studii de caz care se află în curs de desfăşurare şi de realizarea cărora se ocupă cercetători afiliaţi la Centrul de Studii Umanistice pentru Istoria şi Cultura Europei Centrale de Est din Leipzig, Germania (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas sau „GWZO”). La final, se discută relevanţa conceptului de confesionalizare pentru aceste proiecte de cercetare, care au ca subiect de studiu pământurile Coroanei din Boemia, Polonia şi Ungaria din secolul şaisprezece şi şaptesprezece.

Cuvinte-cheie: Confesionalizare, Reformă, Contra-Reformă, Reformă Catolică, Epocă Modernă Timpurie, Europa Centrală şi Răsăriteană
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă