Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2021  
         
  Articol:   “THE BIBLE WILL STAY IN THE HOME”: INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF BOOKS IN EARLY MODERN TRANSYLVANIA.

Autori:  MARIA CRĂCIUN.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbhist.2021.1.01

Article history: Received 30.11.2020; Revised 15.03.2021;
Accepted 10.05.2021; Available online 03.02.2022.
pp. 3-45

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: „Biblia va rămâne în casă”: Transmiterea intergeneraţională a cărţilor în Transilvania modernă timpurie. Concentrat asupra transmiterii cărţilor de la o generaţie la alta, acest studiu îşi propune să exploreze conexiunea dintre gen şi cărţi încercând să descopere dacă lecturile recomandate involuntar de testatari pentru urmaşii lor erau influenţate de stereotipii de gen şi de percepţii specifice asupra masculinităţii şi feminităţii. Luând în calcul natura şi conţinutul acestor testamente, studiul va încerca să identifice aceste stereotipuri implicate în relaţia bărbaţilor şi femeilor cu .cartea şi, în cele din urmă, cu cunoaşterea. El va încerca să exploreze locul cărţilor în viaţa acestor indivizi în cadrele impuse de genul lor, din perspectiva unor roluri sociale, a accesului la educaţie şi a implicării în sfera publică. Analizând dinamica acestor testamente, studiul va reconstitui motivele complexe care au avut impact asupra deciziei testatarilor, inclusiv precuparea lor pentru tradiţie şi patrimoniul familiei. Luând în considerare atât bărbaţii cât şi femeile în ipostaza de testatari şi moştenitori articolul va încerca să identifice posibile culturi genizate ale lecturii. În final, examinînd cu atenţie complexităţile acestor testamente, aşa cum sunt ele reflectate de inventarele ataşate, articolul va încerca să pună în evidenţă interacţiunile dintre membrii familiei, vertical între generaţii şi orizontal în interiorul acestora.

Cuvinte cheie: carte, testament, gen, generaţie, cultura lecturii, roluri sociale, stereotipuri.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă