Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2019  
         
  Articol:   ASOCIAŢIA SEBASTIAN HANN PENTRU ARTĂ AUTOHTONĂ – PĂSTRĂTOARE A MOȘTENIRII CULTURALE ȘI PROMOTOARE A ARTEI MODERNE (1904-1946) / SEBASTIAN HANN – VEREIN FÜR HEIMISCHE KUNSTBESTREBUNGEN – BEWAHRER DES ALTHERGEBRACHTEN UND FÖRDERER DES NEUEN (1904-1946).

Autori:  GUDRUN-LIANE ITTU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbhistart.2019.08

Published Online: 2019-12-15
Published Print: 2019-12-30
pp. 171-194
VIEW PDF: FULL PDF

Asociația Sebastian Hann pentru artă autohtonă – păstrătoare a moștenirii culturale și promotoare a artei moderne (1904-1946). Asociația Sebastian Hann, înființată în 1904, la Sibiu, a realizat saltul de la mentalitatea de tip istorist la aspirațiile moderne ale jugendstil-ului. Sufletul mișcării a fost pictorul Arthur Coulin (1869-1912), cel care pe parcursul anului 1904 a publicat în cotidianul sibian Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt mai multe articole intitulate Unsere bildende Kunst [Arta noastră plastică], în care pleda pentru înființarea asociației artistice după modelul celor existente în Germania. Aceste scrieri s-au constituit într-un adevărat manifest cultural, deoarece, în viziunea lui Coulin, arta era noua forță socială capabilă să modeleze conștiința umană și să elibereze societatea de influența nefastă a industrializării, proces ce a condus la stricarea moravurilor, la pierderea pietății, la uniformizarea necesităților de ordin etic și estetic. Prin statut, asociația cu sediul la Sibiu, având filiale la Brașov, Sighișoara și Bistrița, și-a propus:
– educația estetică a membrilor săi și a publicului larg,
– revigorarea mișcării artistice – a artei plastice, a artei populare şi a artizanatului – prin sprijinul acordat artiștilor, meșterilor populari și artizanilor autohtoni,
– păstrarea moștenirii culturale a sașilor și interzicerea înstrăinării obiectelor valoroase,
– sprijinirea meșteșugarilor și meșterilor populari care, prin activitatea lor, contribuie la realizarea scopurilor asociației,
– consiliere în probleme privind urbanismul și restaurarea monumentelor,
– obținerea de fonduri prin intermediul cotizațiilor, donațiilor, tombolelor etc, în vederea organizării unor acțiuni precum: conferințe, expoziții, publicații, achiziții de opere de artă sau de alte obiecte pentru muzeele săsești.
Pe parcursul existenței sale Asociaţia Sebastian Hann a rămas fidelă obiectivelor înscrise în statut, depunând o muncă asiduă pentru realizarea acestora.

Cuvinte cheie: Asociație artistică, Sebastian Hann, jugendstil, artă plastică, artă decorativă, artizanat, artă populară, protecția monumentelor, urbanism.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă