Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   ARTIŞTI DIN BISTRIŢA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX / THE ARTISTS OF BISTRIŢA IN THE TWILIGHT OF THE 19TH CENTURY AND THE DAWN OF THE 20TH.

Autori:  VASILE DUDA.
 
       
         
  Rezumat:  Artişti din Bistriţa la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Istoria picturii din Bistriţa este un subiect care nu a fost cercetat până în prezent, fiind aproape necunoscut. În istoriografia de specialitate a fost abordată doar tangenţial această problematică deoarece lipseau sursele de informare şi cercetare. Documentele medievale menţionează existenţa unor artişti plastici care pictau spaţiile religioase până la adoptarea reformei religioase din secolul al XVI-lea, dar relaţii directe între activitatea acestora şi fragmentele de pictură descoperite sporadic nu au fost realizate până în prezent. Din secolul al XVIII-lea se păstrează la Bistriţa o serie de picturi în ulei pe pânză, dar lipsa unui centru local de creaţie şi identificarea clară a artiştilor implicaţi în realizarea lucrărilor îngreunează înţelegerea fenomenului artistic local. Activitatea plastică de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX nu a fost cercetată şi nu se cunoşteau până la studiul de faţă lucrări ale artiştilor plastici din oraşul Bistriţa. În cursul anului 2010 a fost studiat fondul de picturi aflate în patrimoniul Bisericii Evanghelice C.A. din Bistriţa fiind identificate lucrări ale pictorilor: Michael Fleischer, Norbert Thomae şi Heinrich Schunn. Picturile reprezintă portrete ale cetăţenilor din oraş, şi conturează o primă imagine a vieţii artistice provinciale, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

Cuvinte cheie: portrete, pictori saşi, colecţia Bisericii Evanghelice C.A. din Bistriţa.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă