Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   RECENZII - DRAGOŞ NĂSTĂSOIU, ARTA GOTICĂ ÎN ROMÂNIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI, S. A. [2010 ?], 143 P.

Autori:  VALENTIN TRIFESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Este în firea lucrurilor ca o tânără grupare de istorici de artă medievişti să se impună în istoriografia de specialitate, şi să aducă o viziune nouă asupra patri¬mo¬niului artistic din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. Datoria generaţiei noastre este aceea de a se elibera definitiv de con¬cepţiile naţionaliste, autohtoniste şi marxiste, prin intermediul unor lucrări temeinice, care să nu lase loc abordărilor diletante ori super¬ficiale. Numai prin profesionalism vom avea puterea de a îndrepta greşelile trecute şi de a ne evidenţia punctul de vedere. Apariţia volumului Arta gotică în România ne de¬monstrează faptul că lucrurile nu au luat-o deloc pe făgaşul normal. Impresia este aceea că tinerii istorici de artă români sunt tentaţi să scrie lucrări de vulgarizare, frumos ambalate şi tipărite în tiraje de masă, lăsând la o parte acribia şi orgoliul cercetătorului în favoarea beneficiilor mercenarului. Acest fel de a face meseria de istoric de artă pare să se transforme într-o soluţie de succes şi într-un nou capitol istoriografic. Spunem acestea, deoarece cartea doamnei Dana Jenei , pe care o recenzăm în numărul prezentei reviste, îşi găseşte un pandant în cartea domnului Dragoş Năstăsoiu  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă