Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   RECENZII - DANA JENEI, PICTURA MURALĂ GOTICĂ DIN TRANSILVANIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI 2007, 126.

Autori:  VALENTIN TRIFESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Pictura murală gotică din Transil¬vania nu s-a bucurat în istoriografia de artă românească de o atenţie pe măsura impor¬tanţei sale. Puţini au fost aceia care s-au aple¬cat asupra subiectului. Ei se numără pe dege¬tele de la o mână sau, mai corect spus, este vorba de I. D. Ştefănescu, Virgil Vătăşianu, Vasile Drăguţ şi Marius Porumb.* Ultimii ani au adus, în literatura de specialitate dar şi în cea istorică, o serie de articole şi studii cu caracter monografic în care tentele naţionaliste şi autohtoniste s-au diluat sau au dispărut complet. Ba mai mult, restaurările şi decapările recente au scos la iveală o mulţime de picturi murale inedite care nu au fost încadrate ştiinţific în fenomenul artistic transilvănean şi central european. Pe scurt, se simţea nevoia apa¬ri¬ţiei unei noi abordări care să actualizeze între¬gul material ştiinţific adunat până acum, şi să valorizeze ultimele picturi scoase la lumina zilei.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă