Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   RECENZII - IOAN AUREL POP, SZABÒ TAMÁS, CLUJ-NAPOCA ŞI ORNAMENTELE SALE NEŞTIUTE. VÂRSTA DE FIER, CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, TRIBUNA, CLUJ-NAPOCA 2010, 251 P. + 272 ILUSTRAŢII COLOR.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Într-un discurs aniversar intitulat Dans cu o carte, Gabriel Liiceanu punea următoarea întrebare: „Cum pătrunde spiritul în lume? Prin ce capilare o idee apărută în intimitatea minţii cuiva va ajunge să cuprindă lumea – să o înalţe sau să o distrugă? Răspunsul său era fără echivoc: miracolul cărţilor care cu inapa¬renţa loc neutrală pot să ne mute din locul în care suntem, în spaţiu şi timp”. Acest principiu al peregrinării în vreme prin mijlocirea artefactului l-au avut în gând şi autorii minunatului volum de faţă, un ade¬vărat vademecum care prin frumuseţea dis¬cursului dar mai cu seamă prin înalta cali¬tate a imaginilor întrece pe departe tot ceea ce s-a tipărit în ultima vreme referitor la Clujul istorico-artistic. Am spus deseori, că destinul unui oraş poate fi urmărit, rememorat, într-o lungă durată de timp şi prin stilurile artis¬tice pe care le-a receptat şi promovat, adevăr ce nu păcatuieşte prin redundanţă de vreme ce exemplele prezentate sunt mărturii de necontestat. Clujul, dacă ar fi să facem tri¬mitere la patrimoniul său istoric şi arhitectural ce s-a conservat multe secole de-a rândul până în zilele noastre, în intra şi extra muros, a fost şi este un exemplu deossebit în conso¬nanţă cu ideea enunţată anterior. Ineditul acestui fermecător volum este conferit de veritabila anastomoză pe care maestrul ima¬ginilor, reputatul fotograf Szabó Tamás, o realizează graţie ochiului său magic, de rele¬vare, de redescoperire a legăturii intime dintre ansamblu, adică monumentul de arhitectură ca întreg şi artefactul ca detaliu de întregire al acestuia.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă