Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   ŞTIINŢELE COMUNICĂRII ŞI EDUCAŢIA ÎN ŞTIINŢELE COMUNICĂRII DE MASĂ.

Autori:  DORU POP.
 
       
         
  Rezumat:  Ştiinţele comunicării şi educaţia în ştiinţele comunicării de masă. În ultimul deceniu ştiinţele comunicării şi educaţia în ştiinţele comunicării de masă au cunoscut o dezvoltare extraordinară. Această dezvoltare a mers în tandem cu evoluţia fenomenului media în România post-decembristă, nevoia de profesionişti ai domeniului fiind alimentată de înfiinţarea de noi instituţii de învăţământ. Profesionalizarea mass-media nu a coincis însă întotdeauna cu profesionalizarea educatorilor. Premisa fundamentală rămâne aceea că absenţa unei sistem pedagogic coerent şi modern nu permite nici îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ, nici dezvoltarea profesiei în ansamblul ei.Studiul de faţă propune câteva filosofii pedagogice de ultimă oră, care pot să reprezinte fundamentul teoretic şi metodologic al procesului educativ, pentru realizarea unui context modern de predare şi învăţare. Formarea formatorilor în domeniul ştiinţelor comunicării nu este o necesitate, ci o obligaţie a sistemului românesc de învăţământ.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă