Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2018  
         
  Articol:   REZISTENȚA PRIN FOTBAL VS REZISTENȚA PRIN ATLETISM / RESISTANCE BY FOOTBALL VS. RESISTANCE THROUGH ATHLETICS.

Autori:  BĂDOI ALEXANDRU RADU, MONEA GHEORGHE.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.63(4).34
Published Online: 2018-12-20
Published Print: 2018-12-20
pp. 57-64

VIEW PDF

FULL PDF

Rezistența prin fotbal VS Rezistența prin atletism. Scop: Optimizarea dezvoltării capacităţii vitale prin mijloace şi metode specifice jocului de fotbal.; verificarea experimentală a eficienţei mijloacelor şi metodelor fotbalistice în optimizarea capacităţii vitale; dezvoltarea rezistenţei generale şi a rezistenţei specifice jocului de fotbal; dezvoltarea capacităţii de mişcare generală şi specifică jocului de fotbal. Se presupune că implementarea sistematică şi corectă în lecţiile de educaţie fizică şi sportive a unui sistem de mijloace şi metode fotbalistice poate dezvolta mai mult nivelul capacităţii vitale a elevilor liceeni, decât folosind mijloace tradiţionale specifice atletismului. Experimentul s-a desfăşurat pe nivel de studiu cu 681 subiecţi din 28 de clase cumulate din patru licee. Au fost alcătuite randomizat patru eşantioane experimentale şi patru de referinţă. Eşantioanele experimentale au lucrat în lecţii cu mijloace specifice jocului de fotbal timp de un an şcolar, iar cele de referinţă cu mijloace tradiţionale specifice atletismului. Subiecţii tuturor eşantioanelor au fost evaluaţi predictiv şi sumativ la proba funcţională capacitate vitală. Urmare a implementării mijloacelor şi metodelor fotbalistice subiecţii eşantioanelor experimentale au obţinut rezultate mai bune la evaluarea sumativă, comparativ cu subiecţii eşantioanelor de referinţă. Diferenţa a fost semnificativă la pragul p<0,05, deci ipoteza de nul se infirmă şi se acceptă ipoteza formulată. Experimentul, prin calcule statistico-matematice, confirmă impactul major al folosirii mijloacelor şi metodelor fotbalistice în optimizarea capacităţii vitale a elevilor liceeni, comparativ cu varianta folosirii mijloacelor tradiţionale din atletism.

Cuvinte-cheie: optimizare, impact, capacitate vitală, mijloace şi metode fotbalistice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă