Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2016  
         
  Articol:   PREDICTORI AI PERFORMANŢEI ACADEMICE / PREDICTORS OF ACADEMIC PERFORMANCE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: PREDICTORS OF ACADEMIC PERFORMANCE

Predictori ai performanţei academice. Un obiectiv prioritar ale sistemului educaţional îl constituie formarea competenţelor şi aptitudinilor necesare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă şi realizarea carierei profesionale. În acest context, trăsăturile de personalitate și interesele vocaționale ale studenților care vor urma o carieră didactică sunt implicate direct în alegerile pe care aceștia le fac, în ceea ce-și propun şi realizează deopotrivă. Studiul de faţă prezintă o analiză a trăsăturilor dominante ale personalităţii studentilor de la domeniul educație fizică și sport, având la bază modelul Big-Five, pe baza rezultatelor dintr-un studiu descriptiv mixt cantitativ-calitativ realizat pe un număr de 118 studenţi de la specializarea educație fizică și sportivă, domeniul de licență, precum și identificarea clusterului ocupațional corespunzător activității de predare. Pentru investigarea factorilor de personalitate am utilizat Inventarul de personalitate NEOPI-R, interesele vocaționale au fost măsurate cu Inventarul de Interese Vocaţionale Jackson, JVIS, iar rezultatele obținute au fost corelate cu performanţa academică, calculată ca medie a anilor de studii corespunzători. Ca rezultat al analizei putem conchide că studentul de la acest profil este deopotrivă agreabil şi conștiincios, cu un simţ al responsabilităţii ridicat în activitatea profesională, preocupat în permanenţă pentru performanţa personală în relaţiile cu sine şi performanţa profesională în relaţiile cu ceilalţi. 

Cuvinte-cheie: conștiinciozitate, agreabilitate, performanțe academice
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă