Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2012  
         
  Articol:   AMELIORAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE ALE ELEVILOR PRIN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ/AMELIORER LES HABILITEES SOCIALES DES ELEVES EN UTILISANT LES LESSONS D’EDUCATION PHYSIQUE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Acest articol abordează tema dezvoltării personale şi sociale prin intermediul activităţilor de educaţie fizică şi sport. Acesta ar trebui să prezinte o soluţie posibilă la problema îmbunătăţirii capacităţii elevilor de a se comporta într-un mod responsabil. A pornit de la presupunerea că responsabilitatea este o calitate personală care se învaţă şi deci poate fi predată. Abordarea se bazează pe metoda învăţării sociale a lui Goldstein (1981) şi este diferită de ceea ce s-a propus până în prezent. Până la un anumit punct este asemănătoare cu modul în care se predau conceptele în şcoală. Se bazează mai ales pe explicare, problematizare, demonstraţie, raţionament şi reflecţie. Ar putea fi executată ca o activitate de grup. Implementarea sa implică parcurgerea unor etape care includ învăţarea conceptului, învăţarea discriminării perceptuale, învăţarea principiului si învăţarea problemei.

Cuvinte cheie: educaţie fizică şi sport, abilităţi sociale, învăţare, responsabilitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă