Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   ŞTIINŢA SPORTULUI – REPERE GENERALE / SPORT SCIENCE – GENERAL REFERENCES.

Autori:  ZĂGREAN ELEONORA.
 
       
         
  Rezumat:  Ştiinţa sportului – repere generale. Considerăm că evoluţia ştiinţei şi a cercetării ştiinţifice poate contura legi proprii şi principii veridice pentru fundamentarea unei denumiri integrative şi anume cea de ştiinţa sportului. Interrelaţia dintre ştiinţă şi cercetarea ştiinţifică relansează, în plan filosofic, controversa istorică dintre subiectul şi obiectul cercetării.Cercetarea ştiinţifică este modalitatea cea mai eficientă de cunoaştere obiectivă a realului, a fenomenelor în esenţa lor. Principalul obiect al cercetării ştiinţifice din domeniul sportului este fenomenul performanţei sportive, iar pentru ca acest deziderat să atingă nivele de excepţie, apare necesitatea unor abordări complexe, interdisciplinare.

Cuvinte cheie: ştiinţă, cercetare, principii, interdisciplinaritate, ştiinţa sportului
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă