Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   STRATEGIA STIMULĂRII CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN MIJLOACELE GIMNASTICII ACROBATICE ŞCOLARE / STRATEGY OF STIMULATING STUDENTS CREATIVITY BY MEANS OF ACROBATIC SCHOOL GYMNASTICS.

Autori:  PAŞCAN IOAN, PAŞCAN ADRIAN.
 
       
         
  Rezumat:  Strategia stimulării creativităţii elevilor prin mijloacele gimnasticii acrobatice şcolare. Lucrarea porneşte de la premiză că, prin utilizarea unei strategii adecvate se poate stimula potenţialul creativ al elevilor prin mijloacele gimnasticii, prezentând în acest sens o serie măsuri concrete, aplicate în cadrul lecţiei de educaţie fizică, ciclul gimnazial. În cercetare au fost cuprinşi 242 elevi, 122 băieţi şi 120 fete, împărţiţi în lotul experimental şi lotul martor. Experimentul s-a desfăşurat în condiţii naturale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, cu tematică din gimnastică acrobatică, la o unitate de învăţământ liceal din Cluj-Napoca. Rezultatele cercetării dovedesc faptul că, prin strategia utilizată de noi, cu subiecţii lotului experimental, am reuşit să stimulăm potenţialul creativ al acestora. Ei au dat dovadă de o imaginaţie bogată şi pragmatică prin crearea şi aplicarea exerciţiilor specifice pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, prin alcătuirea exerciţiilor liber alese şi a traseelor aplicative.

Cuvinte cheie : potenţial creativ, motivaţia intrinsecă, factori inhibitori, spiritul de observaţie, flexibilitatea gândirii, aptitudini psihomotrice.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă