Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   EFICIENŢA EXERCIŢIILOR FIZICE COMPLEXE INFLUENŢATĂ DE ERORILE ÎN COMUNICARE / THE ERRORS IN COMMUNICATION INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF PHYSICAL EXERCISES.

Autori:  PRODEA COSMIN.
 
       
         
  Rezumat:  Eficienţa exerciţiilor fizice complexe influenţată de erorile în comunicare. Premize. Nevoia de îmbunătăţire permanentă a metodelor de învăţare motrică a determinat preocuparea oamenilor de ştiinţă pentru înţelegea mecanismelor cognitive precursoare ale învăţării în general. Învăţarea stimul-răspuns, sau cu alte cuvinte, condiţionarea operantă, utilizată în mediul sportiv necesită o atenţie deosebită datorită caracteristicilor grupului căruia i se aplică acest tip de învăţare, apărând astfel nevoia de identificare a nevoilor şi afinităţilor grupului către acest tip de învăţare. Obiective. Obiectivele studiului au fost: 1.Identificarea sensurilor unor comenzi percepute de receptor. 2.Relaţionarea sensurilor percepute cu sensurile atribuite iniţial de emiţător. 3. Compararea sensurilor percepute de la începutul şi sfârşitul experimentului. 4.Identificarea eficienţei răspunsului la anumite comenzi în cadrul unui test practic. Metode. S-au completat fişe test iniţiale precum şi fişe test finale, coroborate cu un complex de exerciţii practic. Rezultate. În urma strângerii datelor din fişa test iniţială s-au obţinut: 1 răspuns corect al definiţiilor comenzilor, 15 răspunsuri care corespund parţial cu definiţiile comenzilor şi un număr de 29 răspunsuri care nu corespund deloc cu definiţiile. În ceea ce priveşte fişa test finală aceste date sunt cum urmează: 21 răspunsuri care corespund în totalitate, 12 care sunt parţiale şi 12 care nu corespund deloc. Testul practic a concretizat un număr de 16 execuţii corecte pentru comanda „Mişcă-te!”, 35 pentru „Tuşa!” şi 11 pentru „Pleacă!” dintr-un total de 42 de execuţii. Concluzii. Procesul percepţiei are loc şi atunci când semnalele sunt necunoscute, dar acesta trebuie relaţionat cu înţelegerea, ca element indispensabil care completează percepţia, numai atunci când, pe baza experienţelor anterioare, semnalele verbale pot fi decodate şi în felul acesta informaţia pe care o poartă aceste semnale devine accesibilă destinatarului, cu alte cuvinte sensurile comenzilor sunt înţelese numai atunci când bagajul cunoştinţelor elevilor se suprapune cu bagajul folosit de profesor pentru emiterea mesajului.

Cuvinte cheie : comunicare, educaţie fizică, sport, psihologie, didactică, erori
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă