Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   PROFILUL PSIHOLOGIC AL MANAGERILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXT COMPARATIV INTERNAŢIONAL / PSYCHOLOGICAL PROFILE OF ROMANIAN SPORTS MANAGERS IN AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE.

Autori:  LUPU IUSTIN.
 
       
         
  Rezumat:  Profilul psihologic al managerilor sportivi din România în context comparativ internaţional. Introducere. Managerii în general se diferenţiază prin trăsături psihice distincte. Printre factorii sociali şi psihici care diferenţiază profilul managerilor sportivi se află şi apartenenţa religioasă. Spiritualitatea religioasă contribuie la diferenţierea profilului psihologic al managerilor sportivi prin prisma trăsăturilor de personalitate pozitive şi negative ce pot fi evaluate cu ajutorului unui test de personalitate validat, anume Scalele de Personalitate Karolinska (Karolinska Scales of Personality - KSP). Obiective. Am urmărit prezenţa unor trăsături psihice distincte la managerii sportivi din România în comparaţie cu studenţii la medicină din Cluj-Napoca şi cu subiecţii din Spania şi Suedia. În mod specific am propus ipoteza existenţei unor diferenţe cu privire la trăsăturile psihice ale managerilor români în comparaţie cu grupul de control al studenţilor şi subiecţii din studii similare din alte ţări ce folosesc chestionarul KSP. Subiecţi şi metode. Am investigat un eşantion de 200 manageri sportivi din şase judeţe din Transilvania, Regiunea Nord-Vest. Au fost distribuite 310 chestionare, din care au fost returnate 250, din acestea 50 chestionare erau cu date incomplete ce le făceau inutilizabile în cadrul studiului. Au rămas 200 chestionare valide care au fost cotate şi introduse în baza de date a studiului. Aceste date au fost grupate pe cele 15 scale ale chestionarului de personalitate Karolinska Scales of Personality (KSP). Rezultate. Managerii sportivi români au raportat scoruri mai ridicate la scalele de socializare, dezirabilitate socială, anxietate psihică, evitarea monotoniei, impulsivitate, inhibiţia agresivităţii şi sentimentul de vinovăţie în comparaţie cu subiecţii de gen masculin din eşantionul de validare a chestionarului KSP din Spania. Tensiunea musculară, agresivitatea indirectă, agresiunea verbală şi impulsivitatea este mai redusă la managerii sportivi români în comparaţie cu cei din eşantionul masculin spaniol. Concluzii. În profilul psihologic al managerilor sportivi se evidenţiază unele diferenţe favorabile privitoare la gradul de sociabilitate, tensiunea musculară, agresivitatea verbală, impulsivitate şi anii de şcoală terminaţi. La majoritatea celorlalte scale ale chestionarului Karolinska nu am obţinut diferenţe puternic semnificative între managerii sportivi români şi subiecţii din diferite eşantioane din studiile întreprinse cu KSP în Spania şi Suedia. În general, caracteristicile psihologice ale managerilor sportivi români sunt puţin mai bune decât cele constatate la subiecţii participanţii la studiile disponibile din Spania şi Suedia.

Cuvinte cheie: manager sportiv, studiu comparativ, trăsături de personalitate, KSP, trăsături pozitive psihologice la manageri, caracteristicile psihologice negative ale managerilor
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă