Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   DIFERENŢELE PSIHOLOGICE ÎNTRE MANAGERII SPORTIVI DIN TRANSILVANIA, ROMÂNIA. UN STUDIU EMPIRIC PRIVIND DIFERENŢELE DINTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI.

Autori:  ZAMORA ELENA, LUPU IUSTIN.
 
       
         
  Rezumat:  

Introducere. Managerii în general se diferenţiază prin trăsături psihice distincte. Printre avantajele managerilor femei sunt specificate: conştiinciozitatea, dinamismul, farmecul personal şi aspectul îngrijit. Între punctele slabe ale managerilor femei se pot reţine: inteligenţa, intuiţia, simţul de răspundere şi tenacitatea. Obiective. Am urmărit prezenţa unor trăsături psihice distincte la managerii sportivi femei şi bărbaţi. În mod specific am propus ipoteza existenţei unor diferenţe cu privire la trăsăturile psihice ale managerilor de gen masculin şi feminin. Subiecţi şi metode. Am investigat un eşantion de 200 manageri sportivi din şase judeţe din Transilvania, Regiunea Nord-Vest. Au fost distribuite 310 chestionare, din care au fost returnate 250, din acestea 50 chestionare erau cu date incomplete ce le făceau inutilizabile în cadrul studiului. Au rămas 200 chestionare valide care au fost cotate şi introduse în baza de date a studiului. Aceste date au fost grupate pe cele 15 scale ale chestionarului de personalitate Karolinska Scales of Personality (KSP). Rezultate. Managerii de gen masculin au scoruri mai ridicate la scalele KSP de anxietate psihică, psihastenie, tensiune musculară, de anxietate somatică şi scoruri mai reduse la scala de evitare a monotoniei.Concluzii. În profilul psihologic al managerilor sportivi se evidenţiază vulnerabilitatea psihică a femeilor manager, concretizată în aspecte ale instabilităţii emoţionale şi preferinţa managerilor bărbaţi pentru evitarea monotoniei şi nevoia de senzaţii tari şi palpitante.

Cuvinte cheie: manager sportiv, diferenţe de gen, trăsături de personalitate, KSP, instabilitate emoţională, nevoia de senzaţii tari.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă