Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   EVOLUŢIA ÎN DINAMICĂ A UNOR PARAMETRII STRUCTURALI ÎN GIMNASTICA DE PERFORMANŢĂ.

Autori:  CREŢU AURICA, RUS VIRGIL, MONEA GHEORGHE, CREŢU DENISA-IOANA.
 
       
         
  Rezumat:  

Evoluţia în dinamică a unor parametrii structurali în gimnastica de performanţă. Pentru a evidenţia parametrii structurali care influenţează şi care la rândul lor sunt influenţaţi de rezultatele performante obţinute în gimnastică, factori antropometrici precum greutatea, forţa raportată la masa activă, nivelul de hipertrofie şi mobilitate au fost studiate împreună cu parametrii funcţionali precum frecvenţa cardiacă în efort şi constituenţi globulari precum hemoglobina şi hematocritul. Determinările au fost făcute pe un grup de 10 gimnaşti care fac parte din Lotul Naţional Jr. Masculin Gimnastică Sportivă, examinaţi pe o periodă de 4 ani, 2007-2010.În intervalul 2007-2009 datele au fost preluate în lunile Aprilie şi Octombrie, iar în 2010 în luna Aprilie. Interpretarea statistică a fost facută cu ajutorul testului ANOVA: One-Way şi Pearson Correlation. Valorile obţinute, deşi se încadrează în limite normale, au înregistrat fluctuaţii statistic semnificative în cadrul perioadei studiate. Creşterea graduală în greutate(p = 0.001) a fost complementară ascensiunii continue a masei active, care a ajuns la un nivel maxim în 2010 (p <0.01) (m.arit. = 53.81 kg ± 3.77kg ).Totuşi, nivelul de forţă raportat la masa activă a culminat în 2008(p=0.0001), spre deosebire de gradul de mobilitate şi hipertrofie care nu au înregistrat modificări semnificative. Vâscozitatea sangvină reprezentată de valorile hematocritului a fost maximă în 2009 (m.arit. =44.56%±3.48%)(p=0.04), şi corelată pozitiv de indicele Pearson 0.78 cu fluctuaţiile frecvenţei cardiace în cadrul aceluiaşi an(p=0.04). Gradul de oxigenare celulară indicat de valorile hemoglobinei a atins punctul maxim în 2008, (m.arit.=16.14g/dL±0.69g/dL) (p<0.01) cu un indice de corelaţie pozitiv de 0.8 cu nivelul de forţă raportată la masa activă. În concluzie, evoluţia parametrilor antropometrici, funcţionali şi globulari influenţează dezvoltarea organismului şi obţinerea performanţei sportive.

Cuvinte cheie: gimnastică, antropometrie, constituenţi globulari.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă