Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2020  
         
  Articol:   RELAȚIA DINTRE ATITUDINEA FAȚĂ DE LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI PLĂCEREA DE A PRACTICA ACTIVITATEA FIZICĂ PENTRU ELEVII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ȘI 22 DE ANI / THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDE TOWARD PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND THE ENJOYMENT IN PRACTICING PHYSICAL ACTIVITY IN STUDENTS AGED BETWEEN 18 AND 22.

Autori:  PENTELEICIUC MIHAI, PETRACOVSCHI SIMONA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.65(3).20
Published Online: 2020-09-30
Published Print: 2020-09-30
pp. 43-52

ARTICLE PDF


FULL PDF

Relația dintre atitudinea față de lecțiile de educație fizică și plăcerea de a practica activitatea fizică pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani. Introducere: Activitatea fizică este un factor important în viața tinerilor chiar și după încheierea ciclului de studii liceale. Participarea ulterioară la activitățile fizice în viața de adult se va face în mod independent. Totuși, putem presupune că rata scăzută de participare a românilor la activitățile fizice se datorează și unei atitudini negative privind lecția de educație fizică si sport obligatorie pe toata durata școlarizării dar și a unei neplăceri privind participarea la activitățile fizice. La Universitatea de Vest din Timișoara, disciplina Educație fizică și sport este o disciplină obligatorie cuprinsă în planul de învățământ de la toate facultățile, venind în continuarea liceului. Scopul acestui studiu este de a analiza modul în care atitudinea față de lecția de Educație fizică se corelează cu plăcerea studenților de a efectua activități fizice. Material și Metodă: Participanții la acest studiu au fost 400 de studenți (77% de gen feminin și 23% de gen masculin) cu vârsta cuprinsa intre 18-22 ani (M=20.1, SD= .71) din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Pentru realizarea acestui studiu s-a folosit metoda anchetei prin chestionar. S-au aplicat două chestionare care au explorat atitudinea studenților față de lecția de Educație fizică și plăcerea studenților de a practica activitățile fizice. Datele obținute au fost analizate folosind programul SPSS Statistics. Rezultate: Scorul obținut (r = .342, p<0.001) indică o corelație semnificativă, cu scor pozitiv între atitudinea față de lecția de Educație fizică și plăcerea de a practica activitățile fizice la studenții Universității de Vest din Timișoara. Concluzii: Se constată că atât atitudinea față de lecția de Educație fizică cât și plăcerea de a practica activitățile fizice sunt crescute.

Cuvinte-cheie: atitudini, plăcere, Educație fizică, activități fizice, studenți.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă