Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2017  
         
  Articol:   SCOPURILE DECLARATE ALE PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI SPORTIVE DE CĂTRE STUDENȚII UNIVERSITĂȚII BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI PROFILUL FACULTĂȚII LA CARE STUDIAZĂ / THE DECLARED GOALS OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES BY THE STUDENTS OF BABES-BOLYAI UNIVERSITY FROM CLUJ-NAPOCA, ACCORDING TO GENDER AND FACULTY PROFILE.

Autori:  GABRIELA POP, HOREA POP, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.62(3).26

Published Online: 2017-09-30
Published Print: 2017-09-30

VIEW PDF: THE DECLARED GOALS OF PRACTICING PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES BY THE STUDENTS OF BABES-BOLYAI UNIVERSITY…

Scopurile declarate ale practicării activităților fizice și sportive de către studenții Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în funcție de gen și profilul facultății la care studiază. Studiul de față urmărește evidențierea scopurilor pentru care studenții UBB Cluj-Napoca practică activitățile fizice și sportive, în funcție de gen și profilul facultății la care studiază. Datele statistice au fost obținute în urma aplicării unui chestionar pe un număr de 465 de studenți din 13 facultăți. Vârsta respondenților a fost cuprinsă între 18 și 40 de ani, majoritatea studenților având vârsta cuprinsă între 19 şi 21 de ani. Concluziile rezultate din analiza statistică de comparare a factorilor scopurilor de a practica activitățile fizice și sportive arată că există diferențe semnificative de între sexe. Pentru fete, primează scopul sănătate, iar pentru băieți obținerea performanței și participarea la competiții, scopul social, este puțin mai important pentru băieți, decât pentru fete, dar diferența nu este semnificativă. Studenții de la specializarea educație fizică și sportivă, apreciază mișcarea fizică atât din punct de vedere competițional, cât și al sănătății, dar și social. Studenții cu specializare în științele socio-umane au apreciat factorii-scop de îmbunătățire și menținere a stării de sănătate și factorul socializare. Studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, au ales practicarea sportului ca importantă pentru factorul competițional și cel social, iar cei din facultățile cu profil real consideră practicarea sportului importantă pentru măsurarea forțelor prin întrecere, prin competiție, și pentru atingerea performanțelor.

Cuvinte-cheie: sport, activitate fizică, sănătate, gen, profil.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă