Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2014  
         
  Articol:   BALANȚA TISULARĂ OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI LA ŞOBOLANII SUPLIMENTAŢI CU CARNITINĂ, EXPUȘI STRESULUI CRONIC HIPOTERMIC ȘI ANAKIN / OXIDANT/ANTIOXIDANT TISSUE BALANCE IN CARNITINE SUPPLEMENTED RATS EXPOSED TO CHRONIC HYPOTHERMIC AND ANAKINETIC STRESS.

Autori:  SIMONA TACHE.
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: OXIDANT/ANTIOXIDANT TISSUE BALANCE IN CARNITINE SUPPLEMENTED RATS EXPOSED TO CHRONIC HYPOTHERMIC AND ANAKINETIC STRESS

Balanța tisulară oxidanţi/antioxidanţi la şobolanii suplimentaţi cu carnitină, expuși stresului cronic hipotermic și anakinetic. Premize. Hipotermia şi imobilizarea sunt metode frecvent utilizate în provocarea stresului experimental. Obiective. S-au urmărit efectele stresului combinat cronic (hipotermic şi anakinetic) asupra balanţei oxidanţi/antioxidanţi la nivel tisular (hepatic și muscluar), la animale cu şi fără suplimentare de carnitină. Material şi metodă. Cercetările au fost efectuate pe patru loturi de şobolani masculi, adulţi (n=10 animale /lot) rasa Wistar, timp de 15 zile: lotul I- supus stresului hipotermic (5° C), lotul II -supus stresului de imobilizare (anakinetic), lotul III –supus stresului combinat (hipotermic - şi stresului anakinetic), lotul IV –suplimentat cu carnitină şi supus stresului combinat. Indicatorii balanţei O/AO au fost evaluaţi prin metode biochimice de dozare din țesuturile hepatic și muscular. Rezultate. Stresul combinat cronic determină, faţă de stresul hipotermic cronic, la nivel hepatic și muscular, creşteri semnificative statistic ale MDA, scăderi semnificative statistic ale SH la nivel hepatic și GSH la nivel muscular, iar faţă de stresul anakinetic cronic, determină creşteri semnificative la nivel hepatic și muscular ale MDA, şi scăderi semnificative ale GSH. Suplimentarea cu carnitină şi stresul combinat cronic determină, faţă de stresul combinat cronic, scăderi semnificative ale MDA în mușchi, ale PC în ficat, şi creşteri semnificative statistic ale DH şi SH, în ficat și mușchi, și GSH în mușchi. Concluzii. Stresul cronic combinat – anakinetic şi hipotermic – determină creşteri semnificative ale SO şi scăderi semnificative ale apărării AO, faţă de stresul cronic anakinetic şi stresul cronic hipotermic, în țesuturile studiate (hepatic și muscular). Suplimentarea cu carnitină, la lotul supus stresului combinat cronic, a avut efecte protectoare, manifestate la nivel tisular prin scăderea SO şi creşterea indicatorilor AO. 

Cuvinte cheie: stres cronic combinat, stres hipotermic şi anakinetic, țesut muscular, țesut hepatic, balanţa oxidanţi/antioxidanţi, carnitină.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă