Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2014  
         
  Articol:   DETERMINAREA CONFIGURAŢIEI MOTRICE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI CONDIŢII FIZICE OPTIME / DETERMINATION OF THE MOTOR CONFIGURATION IN ORDER TO OBTAIN AN OPTIMUM PHYSICAL CONDITION.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: DETERMINATION OF THE MOTOR CONFIGURATION IN ORDER TO OBTAIN AN OPTIMUM PHYSICAL CONDITION

Determinarea configuraţiei motrice în vederea obţinerii unei condiţii fizice optime. Condiţia fizică consta în abilitatea individului de a presta un efort fizic deosebit, raportat la tipul constituţional şi vârsta acestuia. O bună condiţie fizică constituie capacitatea unui individ de a-şi efectua activităţile zilnice fără apariţia oboselii şi fără suprasolicitarea funcţiilor fiziologice ale organismului. O condiţie fizică optimă este căpătată şi menţinută prin efectuarea regulată a unor eforturi fizice adecvate. Nivelul condiţiei fizice este reprezentat prin abilitatea fiecărui individ de a realiza cu uşurinţă activităţi precum: mersul pe jos şi pe bicicletă, drumeţii pe cărările munţilor, deplasarea unor greutăţi, urcatul scărilor fără apariţia unor semne deranjante, durerea sau disconfortul. Obiective. Determinarea configuraţiei motrice are o mare influenţă în atingerea unui nivel de manifestare a condiţii fizice individuale care să fie în concordanţă cu cerinţele fizice ale viitoarei profesii. Alegerea unor mijloace şi metode specifice educaţiei fizice, utilizate în lecţia de educaţie fizică, care să fie în concordanţă cu nivelul de manifestare a capcităţilor motrice şi cu stare de sănătate a fiecărui individ. Metode. Metodele de investigaţie utilizate sunt: metodele şi tehnicile de cercetare propriu-zise (observaţia, experimentul) dar şi metode de prelucrare, analiză şi interpretare a datelor recoltate (statistico-matematică, grafică). Rezultate. Efectuarea exerciţiilor fizice în mod ritmic, îmbunătăţesc şi menţin condiţia fizică a organismului, prelungind viaţa prin îmbunătăţirea funcţionalităţii organelor şi scăderea riscului de îmbolnăvire. Pentru studenţii, şi nu numai, cea mai eficientă formă de activitate se desfăşoară în cadrul instituţionalizat al educaţiei fizice şi sportive, prin utilizarea metodelor şi mijloacelor din lecţie de educaţie fizică. Concluzii. Dezvoltarea condiţiei fizice în lecţia de educaţie fizică trebuie realizată pe căi şi cu mijloace specifice; metodologia dezvoltării condiţiei fizice dispune de numeroase metode şi mijloace specifice care pot fi utilizate în funcţie de scopul urmărit, de posibilităţile maxime ale organismului, de sex, de nivelul de pregătire, de vârsta tinerilor. Determinarea configuraţiei motrice, benefică îmbunătăţirii condiţiei fizice prin lecţia de educaţia fizică universitară, reprezintă o cerinţă didactică, întrucât nu există o delimitare clară a acesteia; stabilirea ei funcţie de caracteristicile profilului profesional, poate uşura legarea activităţii instructiv–educative de necesităţile motrice al viitoarei profesii.

Cuvinte cheie: determinare, configuraţie, condiţie fizică
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă