Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2013  
         
  Articol:   SPORTUL SI IMPLICATIILE SALE ASUPRA CALITATII VIETII LA PERSOANELOR IN VARSTA / SPORT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PERSONS.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: SPORT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PERSONS

Sportul şi implicaţiile sale asupra calităţii vieţii la persoanelor în vârstă. Este un lucru cunoscut în zilele noastre faptul că sportul întreţine şi îmbunătăţeşte sănătatea (fizică şi mentală) şi prelungeşte speranţa de viaţă, fapt menţionat atât de cei care practică sportul în diversele lui forme, cât şi de specialiştii în fiziologie, medicină, sociologie sau psihologie sportivă. Obiective. Obiectivul lucrării este de conştientizare a faptului că stilul de viaţă (având şi componenta activităţilor fizice şi de recreere prin sport) are un impact major – dacă nu covârşitor – asupra sănătăţii şi prelungirii speranţei de viaţă. Metode. Studiile au fost realizate pe un eşantion reprezentativ de pensionari din Transilvania, care au încercat să evidenţieze modul în care subiecţii se raportează la etapa pensionării, precum şi locul marginal pe care îl ocupă sportul ca modalitate de petrecere a timpului liber în universul preferinţelor pensionarilor intervievaţi. Rezultate. Relaţia dintre calitatea vieţii de ansamblu a oamenilor şi modalităţile de petrecere a timpului liber (şi prin practicarea exerciţiilor fizice şi sporturilor de întreţinere), respectiv a practica sportul de performanţă, este evidentă: procentele ridicate ale practicanţilor de sport din rândul populaţiei totale este în sine un indicator al unei societăţi dezvoltate. Concluzii. Persoanele vârstnice din mediul urban transilvănean îşi evaluează în mod pozitiv starea de bine subiectivă, iar principalele nevoi sunt: păstrarea activităţii mintale, utilitatea lui ca persoană şi păstrarea relaţiilor.

Cuvinte cheie: calitatea vieţii, sportul, activităţi de loisir, pensionari.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă