Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2012  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE – PREMISĂ A CREŞTERII PERFORMANŢEI / EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT, GROWTH PERFORMANCE PREMISE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale – premisă a creşterii performanţei. Inteligenţa emoţională ţine de conştientizarea propriilor emoţii, stăpânirea acestor emoţii (prin controlarea cauzelor generatoare), motivaţia interioară de a evolua, dublată de iniţiativă, optimism şi dăruire, empatie (capacitatea de a înţelege emoţiile şi sentimentele altora) şi, nu în ultimul rând, de aptitudinile sociale, adică de capacitatea de a stabili relaţii pozitive, de a coopera şi colabora cu ceilalţi, de a rezolva conflicte, de a capta atenţia. Tema tratată reprezintă influenţa dezvoltării emoţionale asupra performanţei. Putem vorbi de educabilitate, dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cât şi la adulţi. Dezvoltarea acesteia pe perioada şcolarităţii le va acorda elevilor, la maturitate, o şansă mai mare de a se adapta la cerinţele mereu crescânde ale societăţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoala se va considera înfrânt şi reacţionează ca atare. Prin exerciţii şi jocuri de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au şansa de a-şi îmbunătăţi abilităţile de gândire critică şi, implicit, de a-şi optimiza sentimentul de autoeficacitate, graţie căruia însuşi traseul lor vocaţional şi stabilitatea acestuia se va limpezi.

Cuvinte cheie: inteligenţa emoţională, emoţii

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă