Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   LOCUL ŞI ROLUL SPORTULUI ÎN VIAŢA ELEVILOR DIN GIMNAZIU ŞI LICEU.

Autori:  GROSU EMILIA FLORINA, GROSU VLAD TEODOR.
 
       
         
  Rezumat:  Prin acest articol s-a urmărit determinarea locului şi rolului sportului în viaţa elevilor din liceu şi din gimnaziu, din punctul de vedere al spiritului de echipă şi al socializării. S-au aplicat trei chestionare şi s-au urmărit următoarele aspecte: siuaţia eşalonată procentual a nivelului de practicare a sportului la ciclul gimnazial şi liceal: au şi un nivel mult mai ridicat al spiritului de echipă la gimnaziu = 63,64% şi la liceu = 66,67%; un gradul mai mare de sociabilitate, decât elevii care practică sportul doar ocazional (în procente: gimnaziu 27,27% iar la liceu de 39,39%). Privind studiul comparativ al nivelului spiritului de echipă dintre ciclul gimnazial şi liceal (21-30 puncte), în favoarea celor din liceu, la fel ca şi următorul parametru: al nivelului de sociabilitate la ambele cicluri (8-13 puncte).

Cuvinte cheie: educaţie fizică, sport, sociabilitate, spirit de echipă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă