Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   UN STUDIU EMPIRIC ASUPRA DIFERENŢELOR PSIHOLOGICE ÎN FUNCŢIE DE AFILIEREA RELIGIOASĂ LA MANAGERII SPORTIVI DIN TRANSILVANIA.

Autori:  LUPU IUSTIN.
 
       
         
  Rezumat:  Introducere. Managerii în general se diferenţiază prin trăsături psihice distincte. Printre factorii sociali şi psihici care diferenţiază profilul managerilor sportivi se află şi apartenenţa religioasă. Spiritualitatea religioasă contribuie la diferenţierea profilului psihologic al managerilor sportivi prin prisma trăsăturilor de personalitate pozitive şi negative ce pot fi evaluate cu ajutorului unui test de personalitate validat. Obiective. Am urmărit prezenţa unor trăsături psihice distincte la managerii sportivi în funcţie de afilierea lor religioasă declarată În mod specific am propus ipoteza existenţei unor diferenţe cu privire la trăsăturile psihice ale managerilor de diferite convingeri şi practici religioase. Subiecţi şi metode. Am investigat un eşantion de 200 manageri sportivi din şase judeţe din Transilvania, Regiunea Nord-Vest. Au fost distribuite 310 chestionare, din care au fost returnate 250, din acestea 50 chestionare erau cu date incomplete ce le făceau inutilizabile în cadrul studiului. Au rămas 200 chestionare valide care au fost cotate şi introduse în baza de date a studiului. Aceste date au fost grupate pe cele 15 scale ale chestionarului de personalitate Karolinska Scales of Personality (KSP). Rezultate. Managerii de religie ortodoxă şi reformată au raportat un nivel superior de socializare în comparaţie cu cei de religie catolică. Tensiunea musculară este mai pronunţată la catolici şi mai redusă la reformaţi. Cei mai tari la agresivitate verbală sunt greco-catolicii şi ortodocşii, iar performanţa şcolară mai ridicată este înregistrată de reformaţi şi greco-catolici, pe ultimul loc situându-se cei de religie ortodoxă Concluzii. În profilul psihologic al managerilor sportivi se evidenţiază unele diferenţe privitoare la gradul de sociabilitate, tensiunea musculară, agresivitatea verbală şi anii de şcoală terminaţi. La majoritatea scalelor chestionarului nu am obţinut diferenţe semnificative în funcţie de variabila afiliere religioasă declarată.

Cuvinte cheie: manager sportiv, afiliere religioasă, trăsături de personalitate, KSP, sociabilitate, tensiune musculară
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă