Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   INFLUENŢA HIPOXIEI PRENATALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI MOTOR ŞI EMOŢIONAL LA ŞOBOLANI DESCENDENŢI.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Premize: Hipoxia hipobară (Hh) a fost utilizată de numeroşi autori ca model experimental pentru reproducerea ADHD la rozătoare. Obiective: S-au studiat modificările comportamentului motor şi emoţional la animale, şobolani masculi şi femele, descendenţi din femele gestante supuse hipoxiei hipobare (Hh). Material şi metodă: Cercetările au fost efectuate pe 4 loturi de şobolani masculi şi femele, descendenţi din gestante martor şi din gestante supuse la hipoxie; hipoxie 12% O2 timp de 14 zile prenatal (23 ore/zi). Testele utilizate au fost Elevated Plus Maze şi Open Field Test. Momentele luate în studiu au fost T21, T42, T90 - zilele după naştere, corespunzătoare vârstei umane: copilărie, pubertate, adult. Rezultate: Hh prenatală determină modificări ale comportamentului motor spontan (treceri şi cabrări) şi ale emotivităţii (micţiuni, defecaţii şi a timpului în spaţiu deschis) la şobolanii descendenţi masculi şi femele. Concluzii: Hh prenatală determină modificări comportamentale de tip ADHD la descendenţii masculi cu hiperkinezie şi hiperemotivitate şi hipoanxietate.

Cuvinte cheie: hipoxie hipobară, Elevated Plus Maze, Open-Field Test, motilitate spontană, emotivitate, anxietate, şobolani
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă