Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2022  
         
  Articol:   PROBLEMATICA SOCIALĂ A INCLUZIUNII ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN CADRUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – O ANALIZĂ SISTEMATICĂ A LITERATURII DE SPE¬CIALITATE / THE SOCIAL MATTER OF INCLUDING PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES.

Autori:  ALEXANDRU MARIUS MEZO, BOGDAN ALMĂJAN-GUȚĂ, SIMONA PETRACOVSCHI.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.67(2).16

Received 2022 April 20; Revised 2022 June 02; Accepted 2022 June 8; Available online 2022 June 30; Available print 2022 August 30.
pp. 97-116

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Problematica socială a incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport – O analiză sistematică a literaturii de specialitate. Introducere: Nevoile educaționale specifice ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în cadrul orelor de educație fizică și sport în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale speciale are anumite particularități. Obiective: Identificarea profilului cadrului didactic de educație fizică și sport; a atitudinilor, a competențelor și abilităților acestora necesare promovării includerii sociale a elevilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul orelor de educație fizică și sport prevăzute în programa școlară. Identificarea de exemple de bune practici în vederea combaterii excluziunii sociale a elevilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul orelor de educație fizică și sport. Materiale și metode: utilizând metoda Systematic Review, au fost identificate inițial un număr de 434 articole. În urma stabilirii criteriilor de includere și excludere au fost reținute pentru analiză un număr de 18 studii. Rezultate: Îndrumarea de la egal la egal s-a dovedit a fi o metodă eficientă de facilitare a educației fizice incluzive. Cu toate acestea, completarea constatărilor cu date calitative de la elevii cu dizabilități și profesorii lor cu privire la strategia de îndrumare de la egal la egal în diferite setări culturale și școlare ar putea oferi o înțelegere mai profundă și mai cuprinzătoare a strategiei. Mai mult, se sugerează, de asemenea, că mai multe studii s-ar putea concentra pe rolurile și responsabilitățile profesorilor de sprijin în cadrul orelor de educație fizică și sport. Concluzii: Studiile viitoare care examinează efectele incluziunii asupra elevilor cu sau fără dizabilități trebuie de asemenea să abordeze atitudinile elevilor, interacțiunile sociale și dobândirea dezvoltării cognitive și a abilităților motorii în medii incluzive de educație fizică.

Key words: problematica socială (formarea continuă), incluziune, educație incluzivă, nevoi speciale, educație fizică și sport (cadre didactice)
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă