Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   STUDIU PRIVIND GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN INVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN ROMÂNIA / A STUDY ON THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL CRISIS IN A ROMANIAN MIDDLE SCHOOL.

Autori:  MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA, ȚÎRLEA CĂTĂLIN-GABRIEL, SUCIU GEORGE, BOROȘ-BALINT IULIANA.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.63(2).16

Published Online: 2018-06-30
Published Print: 2018-06-30
pp. 79-89


VIEW PDF: STUDY ON THE MANAGEMENT OF …

Studiu privind gestionarea situaţiilor de criză Educaţională în invățământul gimnazial din România. Lucrarea sublinieaza rezultatele înregistrării pe baza unui chestionar a modului în care elevii claselor a V-a reacţionează în faţa unor situaţii de criză educaţională, fie ele conflicte, fie diferite forme de violenţă sau agresivitate şi desigur cât de des se implică aceştia în conflicte care nu îi privesc în mod direct. Cercetarea s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din localitatea Gherla, Judeţul Cluj, chestionarul fiind aplicat unui număr de 55 de elevi (24 de elevi din clasa a V-a A şi 31 elevi din clasa a V-a B), în luna mai a anului 2017. După înregistrarea și prelucrarea datelor, interpretarea rezultatelor s-a făcut urmărind comparația răspunsurilor elevilor din clasa a V-a A şi a celor din clasa a V-a B, deoarece chiar dacă sunt de aceeaşi vârstă provin din medii diferite, ca şi argument la acest lucru e faptul că în clasa a V-a A 85% dintre elevi provin din mediul rural şi doar 15% din mediul urban, pe când în clasa a V-a B aproximativ 70% dintre elevi sunt din mediul urban şi doar un procent de 30% fac parte din mediul rural.

Cuvinte-cheie: criză educațională, conflicte, violență, agresivitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă