Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2018  
         
  Articol:   REZISTENŢA, PULSOXIMETRIA ŞI MIJLOACELE SPECIFICE ATLETISMULUI ŞI FOTBALULUI / RESISTANCE, PULSEOXIMETRY AND SPECIFIC MEANS OF ATHLETICS AND FOOTBALL.

Autori:  BĂDOI ALEXANDRU RADU, MONEA GHEORGHE.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.63(2).13

Published Online: 2018-06-30
Published Print: 2018-06-30
pp. 43-54


VIEW PDF: RESISTANCE, PULSEOXIMETRY…

Rezistenţa, pulsoximetria şi mijloacele specifice atletismului şi fotbalului. Scop: Cunoaşterea nivelului oxigenării arteriale şi a frecvenţei cardiace, predictiv şi sumativ după două semestre de instruire în orele de educaţie fizică cu mijloace specifice atletismului vs fotbalului. Obiectiv: Optimizarea dezvoltării rezistenţei organismului elevilor în lecţii prin mijloace specifice din atletism sau fotbal, care au eficienţă mai mare. Ipoteza: Instruirea sistematică a elevilor în lecţii cu mijloace şi metode specifice fotbalului, determină în final modificări ale frecvenţei cardiace şi a saturaţiei arteriale cu oxigen, care măsurate post efort dau valori mai bune comparativ cu folosirea mijloacelor şi metodelor specifice atletismului. Material şi metodă: Experimentul s-a aplicat pe două eşantioane, experimental şi de control, formate randomizat cu câte 28 elevi din clasele IX-XII. Dezvoltarea rezistenţei în lecţii s-a efectuat prin metoda eforturilor pe intervale şi a eforturilor variabile, la eşantionul experimental cu mijloace specifice fotbalului, iar la eşantionul de control cu mijloace specifice atletismului. Subiecţii ambelor eşantioane au fost supuşi probei cu aparatul numit pulsoximetru. Prima evaluare cu pulsoximetrul a avut loc predictiv la început de an şcolar, iar a doua s-a aplicat sumativ după două semestre de lucru cu mijloace diversificate pentru cele două eşantioane. Rezultate: Lucrul cu mijloace specifice fotbalului a produs progres mai mare la subiecţii eşantionului experimental, comparativ cu cel înregistrat la subiecţii eşantionului de control, care au fost instruiţi cu mijloace specifice atletismului pe aceeaşi perioadă de timp. Concluzii: Calculele statistico-matematice efectuate ca urmare a aplicării experimentului au confirmat presupunerea ipotezei, deci rezultatele experimentului confirmă ipoteza cercetării.

Cuvinte-cheie: rezistenţă, pulsoximetrie, mijloace, atletism, fotbal.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă