Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2017  
         
  Articol:   EFECTELE PRACTICĂRII TENISULUI DE CÂMP RECREAȚIONAL ASUPRA INDICILOR FORMEI FIZICE A ANGAJAȚILOR DIN INDUSTRIA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI. STUDIU PILOT / EFFECTS OF RECREATIONAL TENNIS PRACTICE ON INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY EMPLOYEES’ FITNESS. A PILOT STUDY.

Autori:  RADU-TIBERIU ȘERBAN, ALIN MARIUS BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbeag.62(2).13

Published Online: 2017-06-30
Published Print: 2017-06-30

VIEW PDF: EFFECTS OF RECREATIONAL TENNIS PRACTICE ON INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY EMPLOYEES’ FITNESS. A PILOT STUDY

Efectele practicării tenisului de câmp recreațional asupra indicilor formei fizice (fitness) a angajaților din industria tehnologiei informației- un studiu pilot. Introducere. Acest studiu pilot cercetează efectele practicării în mod organizat a tenisului de câmp recreațional asupra indicilor fitness-ului propuși de bateria de teste Eurofit pentru Adulți. Obiective. Țelul nostru a fost să studiem evoluția fitness-ului fizic al angajaților din domeniul industriei tehnologiei informației din Cluj-Napoca, România, aplicând bateria de teste Eurofit pentru Adulți înaintea și după implementarea unui program de practicare a tenisului de câmp recreațional. Un obiectiv secundar a fost verificarea instrumentelor de testare folosite. Metode. În primă fază au fost aplicate chestionare cu scopul de a găsi un număr de angajați din domeniul IT care să dorească să se implice în studiul pilot. În continuare, 24 de subiecți (n=24) au fost măsurați folosind bateria de teste Eurofit pentru Adulți, repetând măsurătorile după o perioadă de șase săptămâni în timpul cărora 20 dintre subiecți au participat la lecții de tenis organizate, în timp ce restul de 4 și-au continuat rutina zilnică fără să se implice în activități fizice suplimentare. Rezultatele au fost apoi analizate din punct de vedere statistic folosind software-ul SPSS. Rezultate. Un număr total de 55 de angajați din domeniul IT (n=55) din care 26 bărbați și 29 femei a răspuns la un chestionar inițial, spunând că ei practică exercițiu fizic o data la două zile (Mbărbați = 3.58 zile pe săptămână și Mfemei = 3.72 zile pe săptămână). În privința nivelului de măiestrie în tenisul de câmp, majoritatea s-a declarat ca fiind novice (M=2.14 din 10). În ceea ce priveşte rezultatele bateriei de teste Eurofit, unele îmbunătățiri au fost observate în cazul grupului experimental după calcularea diferenței dintre mediile obținute la testarea inițială și la cea finală. Deși nu în cazul tuturor probelor. Concluzii. Aceste rezultate pot constitui un punct de plecare pentru alte cercetări mai complexe, efectuate pe grupuri mai mari de subiecți și pe o durată mai lungă de timp. În ceea ce privește instrumentele folosite, am constatat că e nevoie de îmbunătățirea calității acestora, mai ales în cazul dinamometrelor manuale și a caliperelor. Din cauza unor condiții meteorologice diferite între zilele de testare, plănuim să înlocuim măsurătorile efectuate în exterior cu cele alternative oferite de manualul Eurofit.

Cuvinte-cheie: fitness, sănătate, IT, angajați, tenis de câmp
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă