Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   JOCUL – MIJLOC DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI BIOMOTRIC AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR / GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE POTENTIAL OF STUDENTS IN PRIMARY BIOMOTRIC.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE POTENTIAL OF STUDENTS IN PRIMARY BIOMOTRIC

Jocul – mijloc de dezvoltare a potenţialului biomotric al elevilor din ciclul primar. Jocul are o influenţă deosebit de importantă în dezvoltarea psihică a copiilor. Copiii se joacă aproape tot timpul conferindu-le conduitelor lor multă flexibilitate şi creativitate. Acesta oferă copiilor condiţii inepuizabile de impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă. Formează şi dezvoltă în mod direct capacităţi observative, iar în mod indirect, jocul creează o mai mare antrenare. Jocul constituie principala activitate prin intermediul căruia copilul ia contact cu complexitatea mediului înconjurător, lucru ce îi facilitează lărgirea sistemului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, perfecţionarea reprezentărilor, spiritul de observaţie, iniţiativei şi modului de gândire.

Cuvinte-cheie: joc, dezvoltare, elevi
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă