Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2016  
         
  Articol:   STUDIU DE CAZ. TENSIUNEA CORDAJULUI RACHETEI DE TENIS ȘI DURABILITATEA ACESTUIA / TENNIS RACKET STRING TENSION AND ITS DURABILITY. CASE STUDY.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: TENNIS RACKET STRING TENSION AND ITS DURABILITY. CASE STUDY

Tensiunea cordajului rachetei de tenis și durabilitatea acestuia. Studiu de caz. În tenisul de câmp practicat la nivelul juniorilor de 15-16 ani, obiectivele și conținutul pregătirii pe factorii antrenamentului, conform Doboși & Baciu (2004), au ca direcții dezvoltarea fizică armonioasă, creșterea capacității de efort a organismului la eforturi submaximale și maximale, dezvoltarea la parametri superiori a îndemânării specifice la nivelul segmentelor de primă importanță pentru deplasarea și lovirea mingii, perfecționarea mecanismelor de preparație a procedeelor tehnice sau perfecționarea la parametrii crescuți de eficiență a conținutului tactic al procedeelor tehnice de bază. Am acordat o atenție specială unui aspect secundar al performanței în tenisul de câmp, această cercetare îndreptându-se spre identificarea și monitorizarea caracteristicilor rachetei de tenis odată cu variația tensiunii cordajului. În plus, am vizat și o caracteristică importantă a tenisului de câmp și anume costurile ridicate ale practicării acestui sport: antrenor, teren de joc, echipament.

Cuvinte-cheie: sport, tenis, junior, cordaj, tensiune, durabilitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă