Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2015  
         
  Articol:   CORECTAREA DEVIAȚIILOR COLOANEI VERTEBRALE LA ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE DIN CICLUL GIMNAZIAL / THE CORRECTION OF THE SPINAL COLUMN DEVIATIONS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS FROM SECONDARY SCHOOL .

Autori:  MARIA-DANIELA MACRA-OŞORHEAN.
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: THE CORRECTION OF THE SPINAL COLUMN DEVIATIONS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS FROM SECONDARY SCHOOL

Corectarea deviaţiilor coloanei vertebrale la elevii cu cerinţe educative speciale din ciclul gimnazial. Introducere: Corectarea deviaţiilor coloanei vertebrale la elevii cu cerinţe educative speciale reprezintă un aspect important, mai ales în contextul tendinţei actuale de incluziune socială al acestei categorii de persoane. O postură corectă reprezintă „piatra de temelie” pentru un stil de viaţă sănătos, iar acest lucru implică acordarea unei atenţii deosebite exerciţiilor fizice, alimentaţiei şi echilibrului dintre muncă şi repaus Material şi metode: Cercetarea a fost realizată pe un grup de 6 elevi cu cerinţe educative speciale de la "Şcoala gimnazială specială numărul 2" din Baia Mare şi s-a desfăşurat în perioada 15.11.2013 - 30.04.2014. Programele de recuperare conţin atât exerciţii simple cât şi exerciţii complexe, cu un grad mai ridicat de dificultate. Având în vedere particularităţile subiecţilor, perioada de recuperare a fost împărţită în 3 etape. Rezultate: Îmbunătăţirea mobilităţii cutiei toracice în cadrul evaluării finale este evidentă la toţi participanţii. În ceea ce priveşte modificarea perimetrului abdominal în inspir şi expir maxim, se poate observa o îmbunătăţire cu 1cm în cadrul evaluărilor finale în majoritatea cazurilor. În urma aplicării testului de mobilitate reprezentat de distanţa degete-sol din etapa finală a cercetării, se pot observa cele mai semnificative îmbunătăţiri la majoritatea subiecţilor. Concluzii: Îmbunătăţirea capacităţii respiratorii este demonstrată prin progresele obţinute în ceea ce priveşte mobilitatea cutiei toracice, perimetrul abdominal şi bustul în rândul tuturor participanţilor la programul de recuperare desfăşurat. Ameliorarea mobilităţii articulare este confirmată de rezultatele obţinute în urma aplicării testelor specifice.

Cuvinte cheie: cerinţe educative, corectare, mobilitate.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă