Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   ABILITĂŢI DE RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ ŞI INTERACTIVITATE POZITIVĂ-REZULTANTE VALORICE ALE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI / HABILITÉS DE RELATIONNEMENT INTERPERSONNELLE ET L`INTÉRACTIVITÉ POSITIVE - RÉSULTANTES VALORIQUES DE L`ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE / INTERPERSONAL RELATIONSHIP SKILLS AND POSITIVE INTERACTIVITY-PHYSICAL EDUCATION AND SPORT RESULTING VALUE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: INTERPERSONAL RELATIONSHIP SKILLS AND POSITIVE INTERACTIVITY-PHYSICAL EDUCATION AND SPORT RESULTING VALUE / HABILITÉS DE RELATIONNEMENT INTERPERSONNELLE ET L`INTÉRACTIVITÉ POSITIVE - RÉSULTANTES VALORIQUES DE L`ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Abilităţi de relaţionare interpersonală şi interactivitate pozitivă-rezultante valorice ale educaţiei fizice şi sportului. Acest articol reprezintă un decupaj al unei cercetări focalizate pe bune practici, pe analizarea dimensiunilor socio-individuale şi de grup, pe valorile morale, pedagogice şi socio-axiologice ale activităţilor specifice domeniului educaţie fizică nonformală din mediul universitar. Ne raportăm la studiul abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a interactivităţii pozitive a studenţilor, cu scopul de a demonstra că educaţia fizică oferă tinerilor un cadru adecvat de dezvoltare a unor valori de grup, precum spiritul de echipă, solidaritatea, întrajutorarea, capacitatea de cooperare, valori transferabile şi în viaţa cotidiană. Am testat gradul de socializare al studenţilor şi a disponibilităţii lor pentru desfăşurarea unor activităţi de grup în patru situaţii ipotetice propuse, iar valorile indicelui de status preferential ne-a determinat să formulăm concluzii ce evidenţiază faptul că prin activităţile de educaţie fizică desfăşurate în facultate, tinerii învaţă să lucreze împreună, să-şi asume anumite roluri şi să se autodefinească în cadrul grupului.

Cuvinte cheie: activităţi de educaţie fizică, solidaritate, întrajutorare, cooperare

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă