Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   EDUCAŢIA FIZICĂ UNIVERSITARĂ – MIJLOC DE FORMARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE / UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION – MEANS OF DEVELOPMENT FOR PROFESSIONAL ABILITIES.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION – MEANS OF DEVELOPMENT FOR PROFESSIONAL ABILITIES

Educaţia fizică universitară – mijloc de formare a Competenţelor profesionale. Proiectele de cercetare academică, ce au fost finalizate în ultima perioadă, au certificat faptul că analizarea fenomenelor din domeniul educaţie fizică, s-au focusat nu doar pe procese ce privesc doar dimensiunea motrică din perspectiva domeniului mai sus amintit, ci pe ordonata diferitelor dimensiuni, precum cele sociale, individuale, profesionale, morale, atitudinale, axiologice etc. ale participanţilor la activităţi de educaţie fizică şi sportive. În contextul actual al educaţiei din învăţământul superior, educaţia fizică reprezintă un element hotărâtor în definirea și constituirea cât mai completă a tabloului competenţelor profesionale ale viitorilor absolvenţi, din perspectiva formării personalităţii, seturilor atitudinale, valorice şi de conduită corelate în mod direct şi obiectiv cerinţelor societăţii contemporane în care ne desfăşurăm activităţile cotidiene. În concordanţă cu cele afirmate, am întreprins un studiu ce a inclus două populaţii de eşantionare, 219 studenţi şi 80 cadre didactice, de la opt instituţii de învăţământ superior, studiu care a vizat aflarea opiniilor respondenţilor referitoare la cerinţele fizice şi morale ale viitoarelor profesii/ocupaţii, efect al practicării activităţilor de educaţie fizică. Cu alte cuvinte, studiul a evidenţiat dacă există influenţe asupra percepţiilor studenţilor referitoare la conştientizarea sau nu a valorilor ce pot fi valorificate de către aceştia în diverse medii social, profesional, familial prin participare la activităţi specifice domeniului educaţie fizică.

Cuvinte cheie: educaţie fizică universitară, competenţe profesionale, valori

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă