Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2013  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA VITEZEI DE REACŢIE LA ELEVII DE GIMNAZIU (CLASELE V-VI), PRIN EXERCIŢII CREATIVE SPECIFICE BASCHETULUI ŞCOLAR / IMPROVING THE REACTION TIME OF SECONDARY SCHOOL PUPILS (GRADES V-VI) THROUGH CREATIVE EXERCISES SPECIFIC FOR SCHOOL BASKETBALL.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  VIEW PDF: IMPROVING THE REACTION TIME OF SECONDARY SCHOOL PUPILS (GRADES V-VI) THROUGH CREATIVE EXERCISES SPECIFIC FOR SCHOOL BASKETBALL

Dezvoltarea vitezei de reacţie la elevii de gimnaziu (clasele V-VI), prin exerciţii creative specifice baschetului şcolar. Lucrarea prezintă o strategie pragmatică în vederea optimizării mijloacelor pentru dezvoltarea vitezei de reacţie la elevii din ciclul gimnazial (clasele V-VI). Pentru dezvoltarea acestei aptutidini psihomotrice, în cadrul disciplinei baschet la ciclul gimnazial, am folosit şi am exersat cu elevii exerciţii care au necesitat reacţii rapide la diferite semnale (sonor, tactil, vizual), pornind din diferite poziţii iniţiale. În prima fază, cu toată clasa, sub îndrumarea noastră au fost concepute şi s-au exersat exerciţii specifice cu răspunsuri la diferite semnale urmand ca, in faza a doua, după înţelegerea sarcinii, elevii împărţiţi în formaţii de lucru diferite să conceapă exerciţii analoage. Cele mai semnificative au fost exersate cu toată clasa folosind exersare frontală ( în tempo uniform sau individual), pe perechi sau pe grupe. În urma prelucrării datelor obţinute la testările finale se poate observa că valorile obţinute de lotul experimental sunt superioare lotului martor. Acest fapt demonstrează eficacitatea variabilei independente (strategia şi exerciţiile aplicate) şi influenţa acesteia asupra variabilei dependente reprezentată de rezultatele obţinute şi de progresele evidenţiate. Lucrarea descrie câteva din exerciţiile aplicate lotului experimental.

Cuvinte cheie: aptitudine, aptitudine psiho-motrică, viteza de reacţie, semnal sonor, semnal vizual, poziţie iniţială, procedeu tehnic.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă