Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   STUDIU PRIVIND CORELAȚIA DINTRE PRACTICAREA SISTEMATICĂ A EXERCIȚIILOR FIZICE, MOTIVAȚIA PARTICIPATIVĂ ȘI STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS / STUDY ON THE CORRELATION OF SYSTEMATIC PRACTICING OF PHYSICAL EXERCISES, PARTICIPATIVE MOTIVATION AND HEALTHY LIFESTYLE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Studiu privind corelația dintre practicarea sistematică a exercițiilor fizice, motivația participativă și stilul de viață sănătos. În contextul actual, cel al unei societăţi aflată în continuă transformare, în care stresul şi suprasolicitarea intelectuală sunt omniprezente în viaţa de zi cu zi, practicarea constantă a exerci¬țiilor fizice reprezintă un factor important în întărirea stării generale de sănătate, în asigurarea unui confort şi a unui echilibru psihic atât de necesare şi utile unei vieţi sănătoase. Deși educația fizică și sportivă e un domeniu eminamente practic, ea poate fi abordată și din perspectiva formării de atitudini pozitive pentru mișcare, pentru promovare și dezvoltare de valori prin participarea directă la activități specifice domeniului mai sus enunțat. În această idee am realizat o cercetare științifică, care nu s-a concentrat stict asupra dimensiunii motrice a practicantului de activități fizice și care s-a constituit în teza de doctorat a subsemnatei, din care doresc să prezint un decupaj al cercetării întreprinse, și anume un studiu privind corelația dintre practicarea sistematică ale exerciţiilor fizice, motivația participativă și stilul de viață sănătos. Sănătatea este indispensabilă creşterii normale, dezvoltării armonioase şi creării unui echilibru între funcţiile organice, fizice şi psihice. De aceea se justifică utilitatea practicării constante a exerciţiilor fizice, pentru ridicarea potenţialului biologic, a capacităţii de muncă a organismului, pentru perfecţionarea funcţiilor sistemului nervos, pentru prevenirea îmbolnăvirilor ca urmare a suprasolicitărilor. Desigur, trebuie să ţinem cont că menţinerea stării de sănătate se poate realiza pe fondul creşterii capacităţii de adaptare a organismului la condiţii variate, a stimulării interesului tinerilor pentru practicarea independentă şi continuă exerciţiilor fizice sau a unei ramuri sportive, care încorporează şi valori socio-morale.

Cuvinte cheie: practicarea sistematică a exerciţiilor fizice, motivația și stilul de viață sănătos
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă