Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2011  
         
  Articol:   STAREA DE SĂNĂTATE FIZICĂ ŞI PSIHICĂ GENERALĂ A VIITORILOR PROFESORI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN CADRUL GRUPURILOR-ŢINTĂ DIN UNGARIA, ROMÂNIA ŞI SPANIA.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Starea de sănătate fizică şi psihică generală a viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport din cadrul grupurilor-ţintă din Ungaria, România şi Spania. În cadrul activităţii de cercetare am evaluat efectele factorilor de mediu, respectiv cele cu caracter psihosocial în rândul studenţilor facultăţii de educaţie fizică din oraşele Győr, Iaşi şi Granada. Am comparat valorile de autoevaluare a stării fizice şi psihice a acestora. Chestionarele standardizate au fost completate de un efectiv de 396 de studenţi din Ungaria, România şi Spania în anii universitari 2008/2009 şi 2009/2010. Conform rezultatelor măsurătorilor din chestionarul SF-36 starea de sănătate fizică şi psihică a studenţilor s-a dovedit a fi satisfăcătoare într-un procentaj de 88,32%, respectiv 79,97%. În comparaţie cu studenţii români şi maghiari spaniolii s-au autodeclarat a fi mai sănătoşi. În consecinţă acei tineri ai căror părinţi şi profesori i-au îndrumat în direcţia activităţii sportive, s-au bucurat de o stare generală mai bună, cu o gândire pozitivă şi o motivaţie net superioară.

Cuvinte cheie: sănătate fizică şi psihică, factori psihosociali

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă