Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2005  
         
  Articol:   CONSIDERAŢII PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A CREAŢIILOR SPORTIVE ÎN ROMÂNIA.

Autori:  VOICU ALEXANDRU VIRGIL.
 
       
         
  Rezumat:  Consideraţii privind protecţia juridică a creaţiilor sportive în România. Protecţia creaţiilor sportive, operelor coregrafice şi a pantomimelor, a numerelor de circ, asemănătoare din multe puncte de vedere, o identificăm în principalele izvoare formale ale dreptului european. Asemănător acestor izvoare de drept, legea română, respectiv Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor cu modificările ulterioare, în art. 7, lit. d, consacră caracterul de obiect al dreptului de autor operelor originale “de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor” în care sunt cuprinse şi pantomimele. Lucrarea îşi propune să argumenteze faptul că, în cazul unor anumitor sporturi, dacă acestea îndeplinesc vocaţia de operă protejată, creaţiile sportive pot fi calificate ca opere protejate de legea dreptului de autor. Astfel, propunerea noastră de lege ferenda poate fi considerată un demers în vederea armonizării legislaţiei româneşti, privind protecţia dreptului de autor, la legislaţia comunitară.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă